Humppilan Kaukolämpö Oy

Humppilan Kaukolämpö Oy tuottaa kaukolämpöä Humppilan kunnan alueella. Yritys on toiminut vuodesta 1994 ja myy uusiutuvalla bioraaka-aineella kaukolämpöenergiaa. Asuntojen ohella bioenergialla toimiva lämpövoimala tuottaa lämpöä myös alueen liikekiinteistöjen ja teollisuuslaitosten tarpeisiin. Laitos on aina saanut käyttövoimansa bioenergiasta, lähinnä kierrätyspuusta, hakkeesta ja kuoresta ja jatkaa energiantuotantonsa kehittämistä jatkuvasti.

Tietosuojaseloste

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. Näitä periaatteita ovat mm. henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi ja täsmällisyys ja tietojen säilytyksen rajoittaminen.  Tietosuojaselosteen saat näkyviin alla olevasta linkistä.

 

Humppilan Kaukolämpö Oy

Humppilantie 39

 

Doweb Oy